Văn bản chỉ đạo điều hành » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6555/VPCP-NN 16/09/2021 V/v dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
6553/VPCP-NN 16/09/2021 V/v dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6538/VPCP-CN 16/09/2021 V/v mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền
248/TB-VPCP 16/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19
1538/QĐ-TTg 16/09/2021 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040
247/TB-VPCP 15/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19
1529/QĐ-TTg 15/09/2021 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030
1174/TTg-CN 15/09/2021 V/v Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
1171/TTg-NN 15/09/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
6447/VPCP-NN 14/09/2021 V/v tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012
6426/VPCP-CN 14/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021)
246/TB-VPCP 14/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong giai đoạn mới
245/TB-VPCP 14/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu
1528/QĐ-TTg 14/09/2021 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
1527/QĐ-TTg 14/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
1515/QĐ-TTg 14/09/2021 Ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
1512/QĐ-TTg 14/09/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026
1511/QĐ-TTg 14/09/2021 Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026
6410/VPCP-CN 13/09/2021 V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ
242/TB-VPCP 13/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025
1155/TTg-NN 13/09/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6384/VPCP-NN 12/09/2021 V/v khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và chủ động ứng phó mưa lũ
6383/VPCP-KGVX 12/09/2021 V/v dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19
241/TB-VPCP 12/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
240/TB-VPCP 11/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch COVID-19
1499/QĐ-TTg 11/09/2021 Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
1498/QĐ-TTg 11/09/2021 Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
107/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
106/NQ-CP 11/09/2021 Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
91/QĐ-BCĐ 10/09/2021 Về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
6345/VPCP-KGVX 10/09/2021 V/v Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang
6323/VPCP-KGVX 10/09/2021 V/v hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
25/CT-TTg 10/09/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam
1497/QĐ-TTg 10/09/2021 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
1496/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026
1495/QĐ-TTg 10/09/2021 Công nhận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
1494/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"
1493/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030"
1492/QĐ-TTg 10/09/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
1489/QĐ-TTg 10/09/2021 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương
1470/QĐ-TTg 10/09/2021 Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
1469/QĐ-TTg 10/09/2021 Về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
1468/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026
89/QĐ-TCTĐB 09/09/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
6315/VPCP-KGVX 09/09/2021 V/v kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2020 - 2021 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2021 - 2022
6313/VPCP-V.I 09/09/2021 V/v kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc
237/TB-VPCP 09/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
1466/QĐ-TTg 09/09/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
105/NQ-CP 09/09/2021 Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
1 - 50 | 41398Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.