Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng
Phạm Bình Minh
  Giới thiệu
  Chức năng, nhiệm vụ
  Cơ cấu, tổ chức hoạt động
Bộ Ngoại giao

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

(Theo Nghị định 58/2013/NĐ-CP, ngày 11/06/2013)

 

1. Vụ ASEAN.

2. Vụ Châu Âu.

3. Vụ Châu Mỹ.

4. Vụ Đông Bắc Á.

5. Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

6. Vụ Tây Á - Châu Phi.

7. Vụ Chính sách đối ngoại.

8. Vụ các Tổ chức quốc tế.

9. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

10. Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

11. Vụ Tổng hợp kinh tế.

12. Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO.

13. Vụ Thông tin báo chí.

14. Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

15. Vụ Tổ chức Cán bộ.

16. Văn phòng Bộ.

17. Thanh tra Bộ.

18. Cục Cơ yếu.

19. Cục Ngoại vụ.

20. Cục Lãnh sự.

21. Cục Lễ tân Nhà nước.

22. Cục Quản trị tài vụ.

23. Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

24. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

25. Ủy ban Biên giới quốc gia.

26. Học viện Ngoại giao.

27. Cục Phục vụ ngoại giao đoàn.

28. Báo Thế giới và Việt Nam.

29. Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài.

30. Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia.

31. Trung tâm Thông tin.

32. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các tổ chức quy định từ Khoản 1 đến Khoản 25 là các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ Khoản 26 đến Khoản 31 là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao.

Các tổ chức quy định tại Khoản 32 là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.

Các Vụ Đông Bắc Á, Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Tây Á - Châu Phi được tổ chức 03 phòng; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 04 phòng; các Vụ Châu Âu, Tổ chức Cán bộ được tổ chức 06 phòng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Học viện Ngoại giao; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác còn lại thuộc Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị quy định từ Khoản 24 đến Khoản 26.


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ ASEAN
Vụ Châu Âu
Vụ Châu Mỹ
Vụ Đông Bắc Á
Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương
Vụ Tây Á - Châu Phi
Vụ Chính sách Đối ngoại
Vụ các Tổ chức Quốc tế
Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế
Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương
Vụ Tổng hợp Kinh tế
Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO
Vụ Thông tin Báo chí
Vụ Tổ chức Cán bộ
Văn phòng Bộ
Thanh tra Bộ
Cục Cơ yếu
Cục Ngoại vụ
Cục Lãnh sự
Cục Lễ tân Nhà nước
Cục Quản trị Tài vụ
Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Ủy ban Biên giới Quốc gia
Học viện Ngoại giao
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Báo Thế giới và Việt Nam
Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài
Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia
Trung tâm Thông tin
Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.